TUKUMA PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS

 

Tukuma pilsētas Kultūras nams ir daudzfunkcionāla pašvaldības kultūras institūcija, kuras galvenais mērķis ir nodrošināt kultūras un mākslas pieejamību un mūžizglītību pilsētas un novada iedzīvotājiem. Lai veiktu šo uzdevumu, kultūras namā strādā aptuveni 50 cilvēku komanda, kas veic saimniecisko un administratīvo darbu, organizē amatiermākslas kolektīvu nodarbības, kā arī īsteno pasākumus un citas kultūras nama aktivitātes, balstoties gan gadiem krātās tradīcijās, gan domājot par pilsētas un kultūras nama attīstību nākotnē.

Kultūras nama uzdevumi:

  • Organizēt vietēja, valsts un starptautiska mēroga kultūras pasākumus;

  • Nodrošināt tautas un amatiermākslas kolektīvu darbību;

  • Atbildēt par piešķirtā pašvaldības finansējuma racionālu izlietojumu;

  • Atbildīgi apsaimniekot Kultūras nama ēku un Durbes brīvdabas estrādi.

Gada griezumā Tukuma pilsētas Kultūras nams apkalpo aptuveni 130 pasākumus. No tiem:

  • Kultūras nama rīkoti tradīciju pasākumi pilsētvidē un iekštelpās (~40)

  • Telpu nomas pasākumi (~30)

  • Sadarbības projekti un privāto producentu rīkoti kultūras notikumi (~40)

  • Pilsētas svētki un brīvdabas pasākumu cikls "Tiekamies Tukumā" (~ 50)

Šobrīd Kultūras namā darbojas 17 amatiermākslas kolektīvi: 3 kori, 5 deju kolektīvi, 3 teātri, 2 vokālie ansambļi, 1 saksofonu ansamblis, 1 folkloras kopa, 1 kapela, 1 pūtēju orķestris. Vairāk informācijas par kolektīviem iespējams atrast mājaslapas sadaļā KOLEKTĪVI.

TUKUMA PILSĒTAS KULTŪRAS NAMA VĒSTURE

 

1900. gadā Tukuma Viesīgās biedrības runas vīri izraudzījās nekustamo īpašumu Lielā ielā iepretim baznīcai, un nākamajā gadā jau bija izstrādāts projekts Tukuma Viesīgās biedrības nama celšanai. Galvenais iniciators, vadītājs, uzraugs un materiālu gādātājs bija biedrības Goda biedrs Jānis Eihenbergs. Būves maksa tika aprēķināta 35 000 rubļu apmērā un vienīgā šī pasākuma finansētāja bija biedrības Krājaizdevu kase. Nama svinīgā atklāšana notika 1902. gada 29. augustā.

Tagadējais Tukuma pilsētas Kultūras nams šajā pašā ēkā sāka darboties 1945. gadā kā Tukuma rajona Kultūras nams. Diemžēl 70.gadu sākumā ugunsgrēkā izdega skatuve, nodega dekorācijas, tomēr izdevās evakuēt muzeju un izglābt administrācijas un pulciņu telpas. Rīkot plašus pasākumus atkal varēja sākot no 1982. gada, kad ar Tautas deju ansambļa “Svīta” koncertu tika atklāta jaunā skatuve.

© 2020 Tukuma pilsētas Kultūras nams

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now