DEJU KOLEKTĪVI

VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS "VIDUMS"


Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Vidums". Vienmēr košie, enerģiskie un smaidošie. Kopā gan uz deju grīdas, gan trakos nobraucienos un ekstrēmās piena paku regatēs. Kolektīvs tā tiešākajā nozīmē - viens par visiem, visi par vienu! vadītājs Intars Kleinhofs

Kontakti:
vadītājs Intars Kleinhofs - 294 415 86
VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS "SVĪTA"


1985. gadā, atdaloties no TDA "Svīta" pamatsastāva, izveidojās "Svītas" senioru grupa, kas Kurzemē izceļas ar atturīgu dejojuma manieri, augstu skatuvisko kultūru un pietāti pret tautas tērpa valkāšanu. Deju kolektīva dalībniekus vieno mīlestība uz latviešu tautas deju. VPDK "Svīta" moto - "Svītieši iemīl deju un dejo no sirds!" Kontakti:
vadītāja Ilze Voiska - 291 991 66
TAUTAS DEJU ANSAMBLIS "SVĪTA"


Tautas deju ansambļa "Svīta" vēsture aizsākās 1946. gadā, kad Viesīgās biedrības nama kļūst par Kultūras namu. Tajā savu darbību sāka Tukuma 1. vidusskolas fizkultūras skolotājas Lidijas Āriņas vadītais deju kolektīvs. 1982. gada 21. jūnijā kolektīvs iegūst tam laikam augstāko novērtējumu – Tautas deju ansambļa „Svīta” goda nosaukumu. Gadu gaitā „Svītu” vadījuši 9 talantīgi vadītāji un vairāki cītīgi repetitori, kas dejotājus veduši pretī augstiem novērtējumiem skatēs un neskaitāmiem koncertiem gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Kolektīvs iedibinājis tradīcijas, kuras mainās līdzi laikam. vadītājs Intars Kleinhofs

Kontakti:
vadītājs Intars Kleinhofs - 294 415 86
SENIORU DEJU GRUPA "ROMANTIKA"


Senioru kopā "Romantika" darbojas enerģiskas, optimistiskas un dzīvespriecīgas dāmas. Kolektīva repertuārā ir latviešu un pasaules tautu dejas, kā arī jaunrades darbi. Dāmas aktīvi koncertē gan novadā, gan Latvijā. Droši var teikt, ka "Romatikas dāmām mēģinājumi un koncerti ir ne tikai deju apgūšana un izdejošana, bet arī jauki un vienmēr gaidīti satikšanās brīži." vadītāja Inese Vīnšteine Kontakti:
vadītāja Inese Vīnšteine - 291 006 81
RETRO DEJU KOPA "VALSIS"


Retro deju kopa “Valsis” savu darbību uzsāka 1992. gadā Lauktehnikas kultūras namā. Kolektīva pirmais un ilggadīgais vadītājs bija Egons Kubelis, bet nu jau daudzas sezonas “Valša” repertuārā ir balles un retro dejas, latviešu un pasaules tautu dejas, kā arī jaunrades dejas. Kolektīva dejotāji ir seniori, kuriem mīļa deja, kopā pavadītais laiks, koncerti un ceļojumi Latvijas novados, pilsētās un pagastos, gūstot jaunus draugus, jaunus iespaidus, prieku un spēku ikdienai. Koncertēts ir ne tikai daudzviet Latvijā, bet arī Somijā, Slovākijā, Polijā. „Valsī” dejo novadnieki, kaimiņi, radi un draugi, un visi priecājas par katru jaunpienācēju. „KAMĒR VALSIS VĒL SKAN, TIKMĒR JAUNI VĒL MĒS!” - tāds ir retro deju kopas “Valsis” moto un iedvesmas avots. vadītāja Evita Skavronska

Kontakti:
vadītāja Evita Skavronska - 265 474 97

TEĀTRI

TUKUMA TEĀTRIS


Kontakti: režisore Valda Rācenāja - 264 510 50
JAUNATNES TEĀTRIS "BRĪVĀ VERSIJA"


Jaunatnes teātra - studijas "Brīvā versija" radošie uzdevumi ir pētīt cilvēka iekšējās pasaules neviennozīmību, trenēt sevi darbam dažādos stilos un žanros, tā izsargājoties no vienveidības. Ikvienā iestudējumā "Brīvā versija" cenšas atrast savu neatkārtojamo ceļu. Tukuma Jaunatnes teātris ir vieta, kur cilvēkiem jābūt spēcīgiem, nepakļāvīgiem, drosmīgiem. Katrā ziņā drosmīgākiem par citiem... Radoša aizrautība un brīvība, inovācija un neiespējamība tiražēt - tā ir "Brīvā versija". vadītājs Ilgonis Škāns

Kontakti:
režisors Ilgonis Škāns - 263 476 42
BĒRNU UN JAUNIEŠU TEĀTRIS "KNIFIŅŠ"


Bērnu dramatiskais kolektīvs Dzidras Stepanovas vadībā Tukuma Kultūras namā darbojās jau 20. gadsimta 70. gados, bet "Knifiņu" 1994. gadā izveidoja režisore Rudīte Poča. Toreiz aizraujošajā teātra spēlē iesaistījās 35 mazi un lieli, jautri un nebēdnīgi, radoši un kustīgi bērni. "Knifiņš" ir viens retajiem bērnu kolektīviem, kam bijusi iespēja piedalīties un konkurēt lielajā amatierteātru pulkā. vadītājas Lāsma Poča, Zane Štāla

Kontakti:
režisore Zane Štāla - 286 900 70

KORI UN VOKĀLIE ANSAMBĻI

JAUKTAIS KORIS "GAVILE"


Jauktais koris "Gavile" aktīvi koncertē dažādos valsts un novada mēroga pasākumos, uzstājas baznīcās un organizē sadraudzības koncertus. Kopā ar draugiem regulāri tiek organizēti Ziemassvētku projekti, kas plaši izskan un priecē klausītājus ne tikai Tukumā, bet arī Jelgavā, Rīgā un citviet Latvijā. diriģente Gita Vanaga kormeistars Ojārs Vītoliņš Kontakti:
diriģente Gita Vanaga - 263 338 64
SKOLOTĀJU KORIS "VANEMA"


Tukuma rajona skolotāju koris „Vanema” dibināts 1977. gadā profesora Edgara Račevska vadībā. Pēc tam kora mākslinieciskie vadītāji bijuši Romāns Vanags (1987- 2005), Aigars Meri (2005- 2010), viņam sekoja Jānis Ozols.Ar plašo un mākslinieciski augstvērtīgo repertuāru kolektīvs ir ieguvis labu novērtējumu, ievērību un atzinību dažādos Latvijas un ārzemju festivālos. Kora repertuārs ir daudzveidīgs. Koncerti ir sniegti kopā ar kameransambli „Altera Veritas”, Jelgavas kamerorķestri, R. Ašmaņa Jelgavas bigbendu, LNO solistiem G. Davidčuku, I. Paršu, J. Kurševu, A. Siliņu, J. Apeini, K. Norveli, u.c.. Iestudēts mēmais brīvdabas kino „Cits operas spoks”. 2013. gada 18. novembrī „Vanema” kopā ar solistiem Elīnu Šimkuss, Andri Lapiņu, koriem „Tume” un „Noktirne”, un orķestri „Simfonieta Rīga” diriģenta J. Ozola vadībā pirmatskaņoja R. Zaļupes oratoriju „Maize” ar I. Ziedoņa tekstu. "Vanemas" repertuārā ir tautas dziesmas, latviešu un pasaules klasiķu skaņdarbi, kā arī garīgā mūzika. diriģenti Tālivaldis Gulbis, Jānis Andžāns

Kontakti: diriģents Tālivaldis Gulbis - 286 533 02
KORIS "SKANDĪNE"


Koris “Skandīne” radās apvienojoties sievu un vīru vokālajiem ansambļiem. Pirmais mēģinājums notika Rasmas Valdmanes vadībā 1977. gadā Lauktehnikas Kultūras namā. Vēlāk diriģentes pienākumus pārņēma Laimdota Silava, bet šobrīd “Skandīni” vada Gita Vanaga. Koris jau daudzus gadus darbojas Tukuma Pilsētas Kultūras namā. Lielu ievērību šis kolektīvs izpelnījies kopš pievienojies senioru koriem un ir pat novērtēts, kā viens no labākajiem šajā grupā. diriģente Gita Vanaga
kormeistars Ojārs Vītoliņš

Kontakti:
diriģente Gita Vanaga - 263 338 64
SIEVIEŠU KORIS "NOKTIRNE"


Sākotnēji "Noktirne" bija Raiņa vidusskolas meiteņu koris, bet vēlāk šim sastāvam pievienojās arī mammas, tādējādi kolektīva dalībnieču skaits sasniedza pat astoņus desmitus! Kopš septiņdesmito gadu beigām "Noktirne" darbojas Tukuma pilsētas Kultūras namā un ir iedziedātas jau 45. sezonas. Koris vienmēr ir bijis aktīvs dažādu svētku dalībnieks. Allaž izmantota iespēja uzstāties pasākumos, izmēģināti spēki gan vietējos, gan ārzemju festivālos un konkursos. diriģente Sanita Apine kormeistare Ritma Zāģere Kontakti:
diriģente Sanita Apine - 292 971 37
VOKĀLAIS ANSAMBLIS "PUNKTIŅI"


Popgrupa “Punktiņi” Tukuma pilsētas Kultūras namā darbojas jau vairāk nekā 20 gadus, un tai ir divi sastāvi. Katru gadu klausītāju vērtējumam tiek sagatavotas īpašas koncertprogrammas. "Punktiņu" devīze – "Dzīve tieši tāpēc ir tik interesanta, ka ir tik krāsaina un raiba". Tieši tādi ir arī popgrupa “Punktiņi” vadītāji Inguna Silineviča, Artis Rācenājs

Kontakti:
Inguna Silineviča - 293 913 51

TAUTAS MŪZIKAS ANSAMBĻI

TAUTAS MŪZIKAS ANSAMBLIS "DANČU SPĒLE"


Tukuma pilsētas Kultūras namā tautas mūzikas ansamblis “Danču spēle” darbojas kopš 2000. gada 1. septembra. Sākotnēji tas tika dēvēts par instrumentālu kapelu, kas atskaņo daudzveidīgu mūziku visāda rakstura pasākumos. Tā programma vienmēr ir bijusi ar ļoti plašu spektru. “Danču spēles” dalībnieki ir ļoti dažāda vecuma un pārstāv dažādas profesijas. Kopā spēlē gan pieaugušie, gan jaunieši, gan profesionāļi, gan amatieri. Ar vislielāko pieredzi šajā kolektīvā ir Armands Konošonoks un Kaspars Ceizars. Viņa teiktais labi raksturo “Danču spēles” muzikalitāti un repertuāra izvēli: “Cenšamies būt izvērtējoši, ieliekam darbā radošu domu. Nenodarbojamies ar komerciju, spēlējam savam priekam. Mūsu uzdevums ir veicināt tautas mūzikas izaugsmi un attīstību". vadītājs Armands Krievs

Kontakti:
vadītājs Armands Krievs - 282 954 94
FOLKLORAS KOPA "AVOTS"


"Avots" darbojas kopš 2014. gada. Radošs, izdomas bagāts, atraktīvs, dzīvelīgs, piedzīvojumu kārs kolektīvs, kas gatavs enerģiski strādāt, lai izzinātu un izkoptu latviskās tradīcijas. Repertuārā ir dažādu laiku folklora - tautas dziesmas, senākas un jaunākas ziņģes. Anitas Stikānes oriģināldziesmas arīdzan ir labs papildinājums, lai varētu veiksmīgi uzstāties visdažādākajās sadzīviskajās situācijās – kāzās, jubilejās, ballītēs, rituālos. Lielu pienesumu skanējumā, protams, dod gan daudzie instrumenti (vijole, akordeons, bungas, cītara, kontrabass, visādi mazie skaņu rīki), gan tas, ka dalībnieki nāk no dažādiem Latvijas novadiem. “Dziedam to, kas mums patīk un tā ir mūsu bagātība“, saka Anita Stikāne, kura kopā Sandru Pakalni organizē gan mēģinājumus, gan piedalīšanos pasākumos. Avots – simbols jaunām zināšanām, mūžīgai kustībai un vienmēr dod spēku. Tas viss ir raksturīgs šai folkloras kopai – lustināt, kustināt, vairot dzīvesprieku un sparu. vadītāja Anita Stikāne

Kontakti:
vadītāja Anita Stikāne - 291 119 03

INSTRUMENTĀLIE ANSAMBĻI UN ORĶESTRI

PŪTĒJU ORĶESTRIS "TUKUMS"


Par orķestra pastāvēšanas sākumu uzskatāma 1945./46.gada sezona. Pirmais diriģents bija Kārlis Lagzdiņš. Vēlākos gados diriģenti mainījās: Jānis Timma, Fridolīns Lindenbaums, Jānis Rijnieks, Laimonis Trūbs, Leontīns Broks... Septiņdesmito gadu beigās Jāņa Kronīša vadībā tiek iegūts Tautas kolektīva nosaukums. Pie diriģenta pults stājušies arī Pēteris Butāns, Jānis Zīrups, Māris Visendorfs, Gunārs Endzelis un Juris Valdmanis. Kopš 2001.gada pūtēju orķestra vadību uzņēmies Māris Rozenbergs, kurš šajā amatā ir aizvien. Un jaunie mūziķi šobrīd, tā pat kā agrāk, nāk galvenokārt no Mūzikas skolas. vadītājs Māris Rozenbergs

Kontakti:

vadītājs Māris Rozenbergs - 292 252 65
SAKSOFONU ANSAMBLIS


Kontakti:
vadītāja Eva Folkberga - 264 341 92

© 2020 Tukuma pilsētas Kultūras nams

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now