top of page

Mūžības svētdiena jeb Mirušo piemiņas diena šogad 26. novembrī

Mūžības svētdiena

Diena, kad atceramies aizgājušos tuviniekus, draugus un senčus, sakopjot kapa vietas un aizdedzot svecītes.

bottom of page