top of page

"Aizvestie. Neaizmirstie. 1949. gada 25. marta deportācijas"

Tukums.JPG

Foto: Kristīne Ozola

Tukuma muzeja publicitātes arhīvs

Arī Tukuma novads piedalījās piemiņas pasākuma "Aizvestie. Neaizmirstie. 1949. gada 25. marta deportācijas" tiešraides lasījumos, kas notika sestdien, 25. martā sākot no pl. 11.00 visā Latvijā un aiz tās robežām – plašajā pasaulē.     

Šo akciju rīkoja Valsts prezidenta kanceleja un Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar ekspertiem no Latvijas Nacionālā arhīva, "Karšu izdevniecības Jāņa sēta"

un sabiedriskajiem medijiem.
 

Piemiņas pasākuma norisi Tukuma novadā nodrošināja Tukuma pilsētas Kultūras nams sadarbībā ar Tukuma novada pagastu pārvaldēm un Tukuma novada pašvaldību.
 

Pateicība par atsaucību un līdzdarbošanos visiem, kuri piedalījās sarakstu lasīšanā! Tie bija:

Agrita Ozola, Marija Breča, Dace Pole, Agnese Līcīte, Kristīne Liepiņa, Kristaps Bierands, Rimants Jakubovics, Signe Ozoliņa, Lelde Štemmere, Silvija Rabkēviča, Antra Komarova, Silva Nordena, Oskars Kreceris, Signija Tauriņa-Alksne, Astrīda Finkenšteina, Ramona Liepiņa-Krauja, Ilze Ausekle, Sanita Ratniece, Ilze Gasiņa, Ints Leitarts, Edgars Jekimovs, Agnese Mackeviča, Antra Amoliņa, Aija Tišlere, Iveta Veinberga, Ivars Busenbergs, Sandra Dukāte, Dace Pētersone, Inese Mežgale un Daiga Poška. 

 

Paldies Tukuma muzejam par vizuālā materiāla sagatavošanu un Jaunpils pilij par atbalstu pasākuma īstenošanā un ieceres realizēšanā.   
 

Paldies skaņas/gaismas meistaram Marekam Krūzbergam un
“tJ MEDIA SIA” režisoram Tomasam Lāžem, režisora asistentam Marekam Kornam, operatoram Raineram Grūbem, kuri nodrošināja tiešraidi un translāciju.

 

Tukuma pilsētas Kultūras nama direktore Līga Dzelzkalēja

un piemiņas pasākuma koordinatore Agita Stutiņa 

bottom of page