top of page
bohemistes_trauslums_posteR.jpg

Studijas “Krāsmute” apvienības “Bohēmistes”darbu izstāde "TRAUSLUMS"

no 2023. gada 21. decembra

līdz 2024. gada 12. martam

Tukuma pilsētas Kultūras nama izstāžu zālē

Gleznotāja Ingemāra Treija savu studiju Tukumā  izveidoja 2005. gadā. Mākslas pieredzi un zināšanas par krāsu, zīmējumu un kompozīciju tajā ir apguvuši gan bērni, gan studenti, gan pieaugušie. Pēdējos gados studija ir kļuvusi „pieaugušāka” . Blakus gleznotājiem ar pieredzi šeit mācās jaunieši, lai sagatavotos iestājai mākslas vidusskolās vai augstskolās.

Studija „Krāsmute” apvieno vairākas gleznotāju - iesācēju, „mācekļu ar stāžu”, bijušo audzēkņu un akadēmisku izglītību ieguvušu gleznotāju grupas Rīgā un Tukumā.

Gleznošanas nodarbībās var mācīties bez priekšzināšanām, apgūt  krāsu saskatīšanas prieku, tehnoloģiju, lai  ieraudzīto uzliktu uz papīra vai audekla un jaunrades pamata iemaņas. Izmantojot nodarbībās iegūtās zināšanas, studijas dalībnieki pēc laika veido savus radošos darbus, izsaka savas domas un emocijas caur krāsu, līniju un laukumu savstarpējo mijiedarbību.

Studistes  ar mākslas pieredzi un akadēmisko izglītību pilnveido sevi, meklē jaunas atklāsmes un koleģiāli dalās savās zināšanās. Tukuma „Krāsmutes”  grupā ir dalībnieces, kuras glezno vairāk nekā desmit gadus. 2015. gadā viņas izvēlējušās nosaukumu „Bohēmistes”, tādējādi apliecinot  studijā valdošo radošumu, domu spirgtumu, emociju viļņojumu un attieksmi pret mākslas vēsturisko mantojumu, kas nepārprotami norāda uz nesaraujamo saikni starp bohēmu un glezniecību.

Studijas dalībnieki  vairākkārtīgi izstādījuši  savus darbus gan Rīgā, gan Rojā, gan Tukuma svētkos - Mākslinieku ieliņā, arī Slampes Kultūras pilī, Tumē, Engurē un vēl citur Tukuma novadā.

Par mācībām Ingemāra Treija saka: Vienmēr  mēs sākam mācīties ar akadēmiskās izglītības pamatiem, kā mākslas skolā. Tikai bērni mācās nosacīti vienu un to pašu nedēļām un pat gadiem ilgi. Pēc tam, kuriem ir interese, turpina izglītoties mākslas vidusskolā, tālāk- augstskolā, kopumā apmēram 18 gadus. Studijā mūsu tempi ir daudz ātrāki, jo apzināmies, cik maz mums ir laika, lai piepildītu savas ieceres un uzgleznotu to, ko tiešām vēlamies. Studijas mērķis ir radīt iespēju tās dalībniekiem iegūt zināšanas un maksimāli ātri apgūt iemaņas gleznošanā tā, lai gleznojot atbrīvotu savu garu, lai iemācītos šo īpašo komunikācijas valodu un, lai labāk saprastu mākslu.”

Jaunajā izstādē Tukuma pilsētas Kultūras namā skatāmi ļoti dažādi darbi. Katrs no tiem ir unikāls un īpašā veidā atklāj tā autoru. Izstāde liecina par stipriem raksturiem un mērķtiecību, kas netraucē sižetiski atklāt trauslas un sievišķīgas tēmas. Ekspozīciju  vieno pozitīvs spēks, optimisms un, nenoliedzami - Ziemassvētku gaidas.

Izstādē būs skatāmi Ingemāras Treijas, Ilzes Cērpiņas, Ivonnas Bredovskas, Mārītes Saulītes, Lienes Ratnieces, Guntas Pelītes, Violas Zaltānes, Zanes Siliņas un Maritas Andruses darbi.

Ieeja izstādē bez maksas.

Izstādi iespējams skatīt Tr.15:00-19:00; C.10:00-14:00 kā arī TPKN pasākumu laikā.

 

Izstādi organizē: Studijas “Krāsmute” apvienība “Bohēmistes” sadarbībā ar Tukuma pilsētas Kultūras namu

*Apmeklējot pasākumu, jūs piekrītat foto un video uzņemšanai un izmantošanai Tukuma pilsētas Kultūras nama mārketinga vajadzībām. Jums ir tiesības iebilst pret sevis vai sava bērna fotografēšanu vai filmēšanu, paziņojot par to fotografēšanas un filmēšanas laikā.

bottom of page