MEKLĒJAM KOLĒĢI DARBAM TUKUMA PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ

Tukuma novada pašvaldības iestāde "Tukuma pilsētas Kultūras nams" izsludina pretendentu pieteikšanos uz amata vietu “Projektu vadītājs”. 

Galvenie darba pienākumi:

 1. Sekmēt Tukuma pilsētas Kultūras nama daudzveidīgu un līdzsvarotu attīstību, realizējot darbības un projektus, kas saistītas ar kultūras vērtību radīšanu, izplatīšanu un saglabāšanu:

 • plānot, izstrādāt, organizēt, koordinēt Tukuma  Kultūras nama kultūras nozares projektus;

 • veikt finansējuma un partneru piesaisti projektu īstenošanai;

 • sagatavot nepieciešamo dokumentāciju projektu iesniegšanai, īstenošanai un atskaišu iesniegšanai;

 • nodrošināt kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp projekta dalībniekiem (partneriem) un iesaistītajām personām;

 • sadarboties ar pašvaldības iestādēm, to vadītājiem un citām institūcijām dažādu kultūras  projektu realizācijā.

 1. Amatiermākslas kolektīvu koordinēšana.

 2. Dalība kultūras pasākumu plānošanā un realizēšanā.

Prasības pretendentiem:

 1. 5. profesionālās kvalifikācijas līmeņa (akadēmiskā augstākā izglītība, profesionālais bakalaura grāds, II līmeņa profesionālā augstākā izglītība) izglītība kultūras vadībā, projektu vadībā, kultūras menedžmentā vai citā amata pienākumu izpildei atbilstīgā, ar kultūru saistītā nozarē;

 2. vēlama vismaz 2 gadu darba pieredze kādā no kultūras nozarēm  vai projektu vadībā;

 3. teicamas valsts valodas prasmes, kā arī vēlamas labas vienas svešvalodas (angļu, krievu) zināšanas amata pienākumu pildīšanai;

 4. ļoti labas prasmes darbā ar datoru un citiem informācijas nesējiem;

 5. labas komunikācijas prasmes un psiholoģiska noturība stresa situācijās;

 6. spēja argumentēt savu viedokli un pārliecināt citus;

 7. prasme publiski uzstāties;

 8. spēja organizēt savu darbu un strādāt kā patstāvīgi, tā komandā;

 9. lietot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Amatalga – 1038 EUR pirms normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pretendenta dzīves apraksts,

 • motivācijas vēstule.

Dokumenti iesniedzami - ar norādi „Pieteikums vakancei “Projektu vadītājs” elektroniski, nosūtot uz e-pastu: kulturasnams@tukums.lv, līdz 2022. gada 11. jūlijam.

Sīkāka informācija sazinoties ar Tukuma pilsētas Kultūras nama direktori Līgu Dzelzkalēju:

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka tiks izskatīti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pretendentiem jāpiesakās līdz 11.07.2022.