top of page

TPKN jauktā kora "Gavile" koncerts Dievkalpojuma laikā

10. decembrī

11:00  
Tukuma ev. lut. baznīcā

Tukuma pilsētas Kultūras nama jauktā kora "Gavile" (diriģente Nora Vanaga) koncerts II Adventes dievkalpojuma laikā. Tajā tiks izpildīta "Adventes noskaņu mūzika korim, balsij, mežragam un klavierēm".

*Apmeklējot pasākumu, jūs piekrītat foto un video uzņemšanai un izmantošanai Tukuma pilsētas Kultūras nama mārketinga vajadzībām. Jums ir tiesības iebilst pret sevis vai sava bērna fotografēšanu vai filmēšanu, paziņojot par to fotografēšanas un filmēšanas laikā.

bottom of page