Apskatāma Guntas Žagares foto izstāde "Engures ezera dabas parks"

9_izstade_engures_ezera_dabas_parks_afisa_web.jpg

No 2022. gada 22. septembra līdz 31. decembrim Tukuma pilsētas Kultūras nama foajē pie zāles, apmeklējot pasākumus, būs iespēja apskatīt Guntas Žagares fotogrāfiju izstādi. Visas izstādē redzamās fotogrāfijas ir tapušas Engures ezera dabas parka teritorijā un ataino tajā redzamo dabas burvību.

 

Engures ezera dabas parks ir īpaši aizsargājama teritorija, kas ir iekļauta arī Natura 2000 – Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā. Dabas parkā ietilpst Engures ezers, zemes ap to un jūras piekraste no Engures līdz Mērsragam.

Engures ezera dabas parkā ir novērojama liela biotopu daudzveidība, to starpā arī Latvijā un Eiropā reti sastopami biotopi, kā arī liels skaits aizsargājamo augu un putnu sugu. Engures ezera krastos ne tikai ir iespējams sastapt savvaļas zirgus un govis – ezers ir arī putniem nozīmīga vieta ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas kontekstā.

Fotogrāfiju autore ir Gunta Žagare – bērzciemniece, kā arī Engures vidusskolas absolvente, kurai fotografēšana ir hobijs jau vairāk nekā 10 gadus ar uzsvaru tieši uz dabas un dzīvnieku foto.

Izstāde tapusi ar Engures novada domes atbalstu Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa ietvaros.

gunta_zagare.jpg
2015-07-18_09_edited.jpg
2015-07-18_01_edited.jpg